Haram

  • Mengapa Mekah Disebut Tanah Haram?

    8 Januari 2016 09:43

    Mengapa Mekah disebut sebagai Tanah Haram? Padahal seperti diketahui istilah "haram" identik dengan sesuatu yang tidak baik, harus dihindari atau tidak boleh dilakukan.